> طالع بینی مصری متولدین تیر

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

joomla templates and joomla extensions by zootemplate.com Get Adobe Flash player

طالع بینی مصری متولدین تیر

 متولدين دهه اول اين ماه طالعي نيك دارند و در زندگي اجتماعي و اتصادي و خانوادگي موفق هستند. اغلب شخصيتهاي ديني و اجتماعي، از متولدين اين دهه ميباشند، اين افراد داراي هوش و ذكاوت – تحمل خوب – پرانرژي – درونگرا – داراي افكاري ثابت – عموماً داراي شهرت و موفقيت اجتماعي ميباشند. مشاغل موافق با اينان: فعاليتهاي دريايي – صيادي و قايقراني – سدسازي – آب و آبياري – عمراني – امور عام المنفعه – مشاغل سيار و آزاد و ... ميباشد .

متولدين دهه دوم اين ماه، افرادي حساس – ناپايدار – تأثيرپذير – دو شخصيتي ــ دمدمي مزاج – متعصب و پايبند به تعهدات اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي – به علت عدم ثبات رواني، از برخورد صحيح با مشكلات ناتوان، اما در مشكلات ديگران توانا و مشاور و مددكار ميباشند. اين افراد مريداني صادق – دوستاني وفادار – طالب طبيعت و سير و سفر – و اغلب داراي عمري طولاني خواهند بود .

متولدين دهه سوم اين ماه، افرادي اجتماعي – فعال – شجاع – مغرور – سختگير – جدي – داراي نظم و انضباط – پايبند سنتها – مخالف نوآوري – داراي شخصيت غريزي و تمايلات جسماني – در برخورد خشن و تندخو- با محيط اطراف ناسازگار – ماجراجو – قدرت طلب – متكي به نيروي جسماني – در امور خانوادگي سركش – بعضاً در زندگي زناشويي ناموفق و مواجه با شكست – اهل سير و سفر و ....

مشاغل مورد علاقه متولدين اين دهه از ماه سرطان اغلب گوناگون بوده و از ساختمان سازي تا تخصصهاي علمي و مهندسي و غيره است. گاه تنوع شغلي و زندگي اين افراد تا حد خانه به دوشي پيش ميرود

 

 

 

تماس با ما

محبوب کنید